Prelucrarea Datelor

Odata cu alinierea la legislaţia europeană a prevederilor privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 ), vă comunicam modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele prelucrate sunt: Nume, Prenume, CNP, Adresă, Funcția/Departamentul și Instituția care o reprezentați, adresa de e-mail și numărul de telefon, adresa IP de unde vă înregistrați, data înregistrării, dacă sunteți evaluator sau nu, imagini foto și video, datele care apar pe dovada plății încarcată de dumneavoastră la înscrierile online, daca este cazul. Scopul prelucrării este de organizare a evenimentului, eliberarea diplomelor, completarea facturilor și chitanțelor aferente plății, promovarea în mediul online și în mass-media utilizând fotografii și/sau înregistrari din timpul evenimentului. În același timp ne confirmați dacă sunteți de acord să apăreți în fotografii și videoclipuri din timpul evenimentului (în cazul în care nu sunteți de acord vă rugăm să ne precizați acest lucru și vom edita fotografiile și vom filma în asa fel încât să nu apăreți în ele).Datele cu Caracter personal furnizate către noi sunt stocate local, nu sunt transferate în afara Spaţiul Economic European.A.E.S.M. acordăm o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelegem să asigurăm siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens implementăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către noi, în conformitate cu cerinţele legale;(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;  În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate  – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Incepand cu data de 25 mai 2018, de când este aplicabil Regulamentul GDPR , persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:(a) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;(b) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;(c) dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; (d) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

  • E-mail:  office@spitalbuhusi.ro